საგარანტიო მომსახურება

ჩვენი ინტერნეტ მაღაზია მადლობას გიხდით თქვენს მიერ გაკეთებული არჩევანისთვის. შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს და მომსახურების წესებს. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნები, გისურვებთ წარმატებას.

 

საგარანტიო მომსახურება

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის შეკეთებას ან შეცვლას მასზე მოქმედი გარანტიის პერიოდში.
 • გარანტია ვრცელდება ტექნიკის იმ დაზიანებაზე, რომელიც განპირობებულია ტექნიკური წუნით.
 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის გაყიდვის დღიდან.
 • საგარანტიო სერვისის მისაღებად სერვის ცენტრში გთხოვთ წარადგინოთ საგარანტიო ტალონი, თანხის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან და მწარმოებლის საგარანტიო ტალონთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • საგარანტიო ტალონი უნდა მოიცავდეს: ნივთის დასახელებას, სერიულ ან იმეი კოდს, მყიდველის ვინაობას, შეძენის თარიღს, პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელს და ხელმოწერას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურეობა არ განხორციელდება.
 • მომხმარებლის მიერ  პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლის ან სხვა ვერსიაზე გადასვლის შემთხვევაში, კომპანია არ არის პასუხისმგებელი კომპიუტერის გამართულ მუშაობაზე.
 • მკვდარი წერტილების რაოდენობა, რის საფუძველზეც ხდება მონიტორის გამოცვლა, განსხვავებულია სხვა და სხვა მწარმოებლის შემთხვევაში.
 • ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიიდან შეძენილ საქონელს (გარდა ”საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება” პუნქტში მითითებული შემთხვევებისა) აქვს გარანტია 1 თვიდან 3 წლამდე, თუ არ არის მითითებული სხვა პირობები.
 • საგარანტიო სერვისის მიღებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მისაღებად მომხმარებელი წინასწარ უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს. Tel: 032 288 09 90

 

საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება, თუ:

 • გასულია პროდუქტის საგარანტიო ვადა.
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი ან/და არსებობის შემთხვევაში არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილია ან გადაკეთებულია.
 • საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი, იმეი კოდი ან სარეგსიტრაციო ნომერი.
 • შეძენილ პროდუქტს აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი, დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნებისთვის.
 • დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი.
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების /პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.
 • თუ დაზიანება ფიზიკურად არის გამოწვეული, მაგ: გატეხილი, გაბზარული, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი ან/და სითხით დაზიანებული.

 

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება:

 • გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ან ოპერაციული სისტემის ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე. კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, 1-დან 3 ან 5 პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენზე, გადამყვანზე.
 • საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება სახარჯ მასალებზე (კატრიჯები, ფაქსის ქაღალდი, დისკები), ასევე მობილურის, პლანშეტის აქსესუარებზე (დამტენი, usb კაბელი, ყურსასმენები).

 

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

 • იმ შემთხვევაში თუ პროდუქცია შეძენილია განვადებით ან სადებეტო/საკრედიტო ბარათით, შეკვეთა არ ექვემდებარება გაუქმებას. შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის გადაცვლა საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში.
 • თუ ნივთს, შეძენიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი, იგი აღნიშნულ ვადაში მომხმარებლის მიერ სრული შეფუთვით, კომპლექტაციით და ფიზიკური დაზიანების გარეშე წარდგენილ უნდა იქნას შესაბამის სერვის ცენტრში, სადაც უნდა დადასტურდეს ქარხნული წუნი და გაიცემა შესაბამისი დოკუმენტი, რის საფუძველზეც მოხდება ნივთის შეცვლა.
 • ნივთის მიღებისთანავე მომხმარებელმა უნდა გადაამოწმოს მისი ვიზუალური მდგომარეობა კურიერის თანდასწრებით.
 • ნებისმიერი ტიპის პრობლემის ან ვიზუალური დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს კურიერის გაშვებამდე და დეტალურად აუხსნას არსებული პრობლემა.
 • იმ შეთხვევაში თუ პროდუქციის გადაცვლის მოთხოვნით ჩვენთან დაკავშირება მოხდება კურიერის გაშვების შემდეგ, მაშინ გადასაცვლელი პროდუქტის ჩვენს საწყობში დაბრუნებაზე და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კლიენტს.